Back to All Events

Filosofisch Café Hoogeveen – De tijd in gedachten gevat

  • Bibliotheek van Hoogeveen 27 Willemskade Hoogeveen, DR, 7902 Netherlands (map)

Op dinsdag 25 april 2017 organiseert het Filosofisch Café Hoogeveen een lezing van filosoof Thijs Lijster over het thema "De tijd in gedachten gevat". 

De hedendaagse wereld wordt gekarakteriseerd door een opmerkelijke paradox: terwijl het leven steeds sneller lijkt te gaan, ‘verstart’ tegelijkertijd de geschiedenis, omdat ons voortdurend wordt ingepeperd dat wezenlijke verandering onmogelijk is: There is no alternative! Heeft de kunst, waarvoor vernieuwing en verandering sinds de moderniteit kernwaarden vormden, hier een antwoord op, of is zij medeschuldig? Aan de hand van filosofen zoals Adorno, Lyotard, Groys en Benjamin worden deze vragen onderzocht. Het antwoord ligt noch in een hernieuwd vooruitgangsgeloof, noch in een quasi-mystieke herwaardering van het ‘heden’, maar in de kritische omgang met het verleden, door Walter Benjamin aangeduid als ‘nu-tijd’.

  • Lokatie: Bibliotheek Hoogeveen
  • Inloop van 19:00 tot 19:30 uur
  • Aanvang: 19:30 uur
  • Toegang: € 7,-- (inclusief koffie en thee)