Back to All Events

Filosofisch café Philos | Groningen

  • Schimmelpenninck Huys 53 Oosterstraat Groningen, GR, 9711 NR Nederland (map)

Valt er over smaak te twisten? Over de objectiviteit van schoonheid. 

Door Daan Evers, Universitair docent Wijsbegeerte, RUG.

Immanuel Kant meende dat de schoonheidservaring aanspraak maakt op universele geldigheid. Iets mooi noemen zou niet alleen een eis insluiten dat anderen hetzelfde ervaren, maar die eis zou ook gerechtvaardigd zijn. Volgens Kant komt de schoonheidservaring voort uit het vrije spel van de verbeelding en het verstand, dat voor iedereen hetzelfde is. Weinig hedendaagse filosofen

zijn het met hem eens. Maar waarom zouden we eigenlijk ontkennen dat schoonheid objectief is?

Meer weten? Zie https://www.filosofischcafegroningen.nl/valt-er-over-smaak-te-twisten

Ticket:   € 6,50; studenten € 5,00