Back to All Events

Samen leren leven is samen leren denken. Over de plaats van dialoog in de klas | Utrecht

  • Hogeschool voor Toegepaste Filosofie (map)

Rationaliteit en redelijkheid

Volgens de politiek filosoof John Rawls is er een verschil tussen rationaliteit en redelijkheid. Het huidige onderwijs heeft zich gespecialiseerd in rationaliteit. Bij rationaliteit hoort efficiëntie, individualisme, eigenbelang en doelgerichtheid. Met andere woorden, bij rationaliteit draait het om je doelen behalen. Dit doe je rationeel als je dat efficiënt doet volgens uitgekiende stappen. Voor het onderwijs betekent dit: hoe haal je je diploma, wat is daarvoor nodig en hoe meet je of een leerling op de juiste weg is naar het einddoel: het diploma? 

Je ziet hier de nadruk die onze maatschappij legt op kwalificatie als doel van onderwijs. De doelen persoonsvorming en burgerschapsvorming worden hierdoor onderbelicht. Wat men daarbij vergeet is dat we méér willen dan een samenleving van rationele individuen. We willen ook een samenleving van redelijke personen. Wat is daarvoor nodig? Dat is de vraag. Maar duidelijk is dat redelijkheid om andere eigenschappen vraagt dan rationaliteit: wederzijds begrip, erkenning van de eigen feilbaarheid, perspectiefwisseling, etc.  

Is burgerschapsonderwijs filosofieonderwijs?

Hoe onderwijs je leerlingen zodat zij redelijke burgers worden? Hoe ga je met leerlingen de dialoog aan over moeilijke onderwerpen? Is burgerschapsonderwijs filosofieonderwijs?

Over deze vragen denken en spreken we met elkaar op zaterdag 13 april tijdens het onderwijssymposium van de Hogeschool voor Toegepaste Filosofie.

Het symposium van de  HTF  is i.s.m. de Vereniging voor Filosofiedocenten in het Voortgezet Onderwijs georganiseerd. 

€ 25,00 | € 15,00 sudenten

Tickets: www.hogeschoolvoortoegepastefilosofie.nl