Back to All Events

De mens en de kunst van het leven | Assen

  • PODIUM ZUIDHAEGE 2 Zuidhaege Assen, DR, 9401 NZ Netherlands (map)

Tegenwoordig hebben veel mensen het gevoel geleefd te worden. Ze hebben moeite met het vinden van rust, het constant keuzes moeten maken en het indelen van hun tijd. Hoe moet je hiermee omgaan? En hoe kun je je leven zin geven?

Levenskunst geniet altijd al belangstelling van filosofen. Filosofen als Kierkegaard, Nietzsche en Foucault herontdekten deze bestaansethiek bij de klassieke filosofen en actualiseerden haar voor de moderne samenleving. In hun voetspoor werken tal van moderne filosofen zoals Martha Nussbaum en Joep Dohmen aan hedendaagse levenskunst. Centrale notie in deze praktische filosofie is 'zorg voor zichzelf'. De inzet is om het zelf mentaal en moreel weerbaar te maken en daardoor een goed ouder, partner, vriend en burger te worden. 

In zijn recente boek Moderne levenskunsten. De mens en de kunst van het leven (2018) beschrijft Dick Kleinlugtenbelt tien levenskunsten. Het gaat onder meer om de kunst met rust te laten, de kunst je eigen ritme te vinden, de kunst van het kiezen, de kunst van het vragen stellen, de kunst van het juiste midden en de kunst van het genieten.
Deze levenskunsten spelen in op actuele levensvragen en de behoefte het leven zin te geven. De levenskunsten maken het leven lichter. Ze geven energie, versterken de levendigheid en leren juiste omgangsvormen te vinden met levensvragen. Ze willen rust laten vallen over levenskwesties en een eigen levenshouding laten ontstaan.

In zijn lezing gaat Dick Kleinlugtenbelt dieper in op een aantal levenskunsten, waarbij hij kort de geschiedenis van de bestaansethiek en levenskunsten zal aanstippen. Ook is er ruimte voor discussie en een praktische oefening in levenskunst.

Toegangskosten

Entree €8,- | jongeren €4,-