Back to All Events

Joke Hermsen 'Het tij keren' | Baarn

  • Bibliotheek Baarn 1 Hoofdstraat Baarn, UT, 3741 AC Netherlands (map)

Tijdens de Maand van de Filosofie komt schrijfster en filosofe Joke Hermsen naar de Bibliotheek Baarn. Ze heeft het over haar boek Het tij keren. Dit boek gaat over Rosa Luxemburg (1871-1919) en Hannah Arendt (1906-1975). Zij waren beiden politieke denkers die vanuit hun kritische reflectie op het kapitalisme en de moderne consumptiemaatschappij voor meer politieke participatie van de bevolking pleitten. 

Denken begint met twijfelen en ‘nee’ durven zeggen. Denken is behalve kritische vragen stellen ook de draad spannen tussen verleden en toekomst, teneinde beter voorbereid te zijn op de mogelijkheden die in het heden verscholen liggen.

‘Politieke kwesties zijn te serieus om alleen aan politici te worden overgelaten’, meende Hannah Arendt. Op 15 januari 2019 was het precies honderd jaar geleden dat Rosa Luxemburg werd vermoord. ‘Je zou willen geloven dat er nog hoop is voor een verlate erkenning van wie Rosa Luxemburg was’ schreef Hannah Arendt in 1966.

In Het tij keren onderneemt Joke J. Hermsen een poging hiertoe. Ze vraagt zich ook af in hoeverre de inzichten van Luxemburg en Arendt ons behulpzaam kunnen zijn bij de transitie naar een meer duurzame, menselijke en solidaire samenleving.