Back to All Events

Ik bid dus ik ben - over stuntelend geloven | Den Haag

  • DEZINNEN, (Christus Triumfatorkerk) 154 Juliana van Stolberglaan Den Haag, ZH, 2595 CL Netherlands (map)

In zijn onlangs verschenen boek ‘Ik Bid Dus Ik Ben’ pleit de emeritus hoogleraar theologie Bert Hoedemaker voor het serieus nemen van religieuze verbeelding als toegang tot de werkelijkheid. Religieuze tradities leveren commentaar op het gestuntel van de mens in zijn wereld en bieden de mogelijkheid om dat gestuntel in een bepaald perspectief te begrijpen. Dat geldt in ieder geval van het gegeven, dat het beeld van de mondige, autonome, ik-zeggende mens in de geschiedenis van het westerse denken zowel gecultiveerd als ondermijnd wordt. Op individueel existentieel niveau leidt die spanning tot een permanent onrustig en onzeker zelfgesprek, waarin ‘ik’, ‘God’ en ‘wereld’ voortdurend als onbeantwoord(bar)e vragen voorbij komen.

Het gebed kan getypeerd worden als zelfgesprek dat begrepen, ervaren en gestileerd wordt als gesprek met God. We hebben het dan over een gesprek dat niet als rituele handeling op bijzondere momenten plaatsvindt, maar zelf een levens- en denkhouding wordt. Met andere woorden: het stuntelende leven is als zodanig een gesprek, sterker nog: een gebed zonder eind. Vandaar de titel ‘ik bid dus ik ben’.

De introductie van God als gesprekspartner is natuurlijk niet voor iedereen evident. Betoogd wordt dat ‘God’ niet zozeer een apart object is van denken of geloven, maar onderdeel is van een specifieke traditie van religieuze verbeelding, die het ‘leven als gesprek’ in een bepaald kader plaatst. In het geval van de christelijke traditie is dat het kader van ‘schuld en verzoening’. Dat staat misschien op grote afstand van ‘leven als tragikomedie’, maar misschien ook weer niet.


Programma

Lezing door emeritus hoogleraar Bert Hoedemaker (RUG) met de mogelijkheid om met hem in gesprek te gaan. 

Locatie, Plaats, Datum

DEZINNEN, (Christus Triumfatorkerk)
Juliana van Stolberglaan 154, Den Haag,
zaterdag 6 april, 13:30 uur - 15:30 uur

Toegangskosten

€ 7,-
Meld je aan via https://dezinnen.nl/agenda/ik-bid-dus-ik-ben-lezing-bert-hoedemaker-06-04-19