Back to All Events

Plotinus en de Ziel | Den Haag

  • Loge Den Haag van de Theosofische Vereniging in Nederland 1A Laan van Meerdervoort Den Haag, ZH, 2517 AA Netherlands (map)

Dr Rico Sneller (1967) is universitair docent filosofie aan de universiteit Leiden, instituut voor wijsbegeerte. Hij promoveerde op de Franse filosoof Jacques Derrida en de negatieve theologie. Momenteel gaat zijn belangstelling vooral uit naar bijzondere bewustzijnstoestanden, met name gethematiseerd in de Duitse filosofie vanaf de 19e eeuw (Schopenhauer, Von Hartmann, Du Prel, Driesch, Klages, Freud e.a.).

Rico Sneller is vicepresident van Alternative Perspectives and Global Concerns (APGC), een internationale en interdisciplinaire academische netwerkorganisatie die zich ten doel stelt om op mondiale urgenties te reflecteren vanuit noties als dialoog en spiritualiteit.

In de lezing zal Rico Sneller ingaan op de actualiteit van Plotinus’ zielsbegrip. Ook zal hij laten zien hoe in moderne poëzie (Baudelaire, Rimbaud) dit zielsbegrip resoneert.