Denker des Vaderlands

Marli Huijer

Filosofe Marli Huijer volgt Hans Achterhuis en René Gude op als Denker des Vaderlands. “Ik vind het een enorme eer. Het is een wonderlijk maar prachtig instituut, en mijn twee voorgangers hebben de lat hoog gelegd.”

Illustratie: Berto Martinez

Huijer (1955) is bijzonder-hoogleraar aan de Rotterdamse Erasmus Universiteit en lector filosofie aan de Haagse Hogeschool, die ze liefkozend ‘de meest gekleurde hoge school van Nederland’ noemt. Ze is arts, schrijver, feminist, werkte voor de junkiebond en onderzoekt daarnaast nieuwe technologieën, tijd en ritme. De afgelopen jaren werd ze bekend bij het grote publiek met de boeken Ritme (2011) en Discipline (2013) en als opiniemaker, onder meer via het Filosofisch Elftal in Trouw waar zij vanuit de filosofie reflecteert op de actualiteit.

Na tegen-denker Hans Achterhuis en mee-denker Rene Gude kondigt Marli Huijer aan tussen-denken centraal te stellen in haar Denkerschap. Ze zal zich richten op de publieke ruimte als ‘tussenruimte’, en wil zich als filosoof ook letterlijk tussen haar gesprekspartners begeven. Als Denker des Vaderlands wil ik kijken of ik stemmen van anderen, die op een minder goed hoorbare positie zitten dan ik, kan laten klinken.”

Bij de aanvang van de Maand van de filosofie afgelopen april schreef Marli Huijer samen met Martin van Hees, hoogleraar filosofie, een manifest ‘We zijn allemaal migranten – een pleidooi voor Europese openheid’. Dit manifest is door 180 hoogleraren, filosofen, schrijvers en kunstenaars medeondertekend. Het manifest lees je hier:

 


We zijn allemaal migranten

Een pleidooi voor Europese openheid

 

Europa is in de greep van de angst. Angst voor onoverzichtelijke massa’s vluchtelingen die op Europa afkomen. Om de angst te bezweren keert Europa zich in een samentrekkende beweging naar binnen. Politici en burgers halen opgelucht adem nu besloten is de buitengrenzen van Europa beter te bewaken en vluchtelingen over de Middellandse zee terug te sturen. Het hoogste doel, zo min mogelijk vreemdelingen toelaten op Europees grondgebied toelaten, lijkt bereikt.

De prijs van de ongastvrije houding ten opzichte van vluchtelingen is echter dat de open samenleving wordt ingeruild voor een gesloten samenleving, die haaks staat op de Europese idealen.

De Europese open samenleving
De geschiedenis van Europa laat zien dat niet de gesloten samenleving, maar de open samenleving de grootste kans op vrede en welvaart biedt. Al bij de oude Grieken verdwenen geleidelijk de gesloten stammen, met hun starre tradities en sociale gebruiken. De open samenleving, met haar nadruk op persoonlijke verantwoordelijkheid, nam een eerste aanvang. De angst voor het vreemde werd verruild voor openheid naar de wereld.

Vanuit die open houding naar de buitenwereld maakten Europeanen eeuwenlang vrijelijk gebruik van de wereld. Alleen al tussen 1500 en 1900 verlieten bijna veertig miljoen Europeanen het continent  om zich elders te vestigen, zo laat recent onderzoek van het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis zien.  In de 20e eeuw vertrokken meer dan 43 miljoen Europeanen, al dan niet gedwongen, naar andere continenten. Gemiddeld bijna een half miljoen emigranten per jaar. Tot halverwege de 20e eeuw kwamen daar vrijwel geen immigranten voor terug. Pas na 1960 slaat de verhouding tussen emigratie en immigratie om.

Dat Europeanen niet aan grenzen hechten, althans wat henzelf betreft, blijkt ook uit de geleidelijke verlegging van de gemeenschapsgrenzen. In de middeleeuwen werden steden begrensd door een stenen wal die de inwoners tegen vijandelijkheden van andere steden beschermde. Met de afname van geweld en de toename van beschaving werden die stadsgrenzen overbodig. In plaats daarvan ontstonden landsgrenzen, die burgers moesten beschermen tegen het geweld van andere staten. Maar na de Tweede Wereldoorlog werden ook die grenzen overbodig toen landen in staat bleken om afspraken te maken in plaats van oorlog te voeren. Sociale, morele en juridische grenzen vervingen de materiële grenzen. De Europese binnengrenzen werden geopend en de begrenzing werd naar de buitenranden van het continent verplaatst. Die centrifugale grensverleggingen gingen gepaard met een ongekende toename van welvaart en vrede binnen de grenzen.

Een hernieuwde openheid

Een logische volgende stap zou een wereldwijd samenwerkingsverband tussen landen of tussen steden kunnen zijn. De Duitse filosoof Immanuel Kant pleitte ten tijde van de Franse revolutie voor zo’n samenwerking tussen landen, omdat deze de beste kansen op duurzame vrede biedt. Landen bestrijden elkaar niet langer, maar maken afspraken waar ze zich wederzijds aan houden.

Of zo’n samenwerking realistisch is, valt te betwijfelen. Toch is het als politiek ideaal van belang. Niet vanwege het verre toekomstperspectief dat het schetst, maar vanwege de concrete betekenis voor het hier en nu. Het gaat niet om een utopisch ideaal, maar om een idee dat een directe politieke vertaling kan hebben. Volgens Kant hebben vreemdelingen bijvoorbeeld recht op gastvrijheid. Dat betekent dat zij op zijn minst tijdelijk welkom zijn, dat zij de mogelijkheid krijgen om contact te maken met de bewoners en dat zij niet mogen worden uitgewezen als dat tot hun ondergang kan leiden. Vertaald naar ons: voorkom dat mensen maandenlang verblijven in vluchtelingenkampen die ver verwijderd zijn van de dorpen en steden waar burgers het leven met elkaar delen. Spreek niet alleen in aantallen. Vermijd de valse tegenstelling tussen gastvrijheid en veiligheid, of tussen rechtvaardigheid en welvaart. Stel jezelf niet de vraag: hoe houden we vluchtelingen buiten de deur? Maar: hoe kunnen we goed met vluchtelingen omgaan?

Een open samenleving is geen vanzelfsprekendheid – die vraagt om tolerantie, moed en nieuwsgierigheid. Dat geldt niet alleen voor politici en bestuurders, maar ook voor opinieleiders, journalisten en schrijvers van maand-van-de-filosofie-essays. Het succes van Wilders, Le Pen of Petry laat zien dat het draagvlak voor een politiek van openheid afneemt. Er is inderdaad angst. Maar dat betekent niet dat we daarom onze idealen opzij moeten zetten. Angst is een slechte raadgever, en de angst voor angst een nog veel slechtere. We moeten ons opnieuw laten leiden door een ethiek van openheid.

 

 1. Tineke Abma (VUmc) hoogleraar participatie en diversiteit
 2. Hans Alma (UvH) hoogleraar cultuurpsychologie en geestelijke begeleidingswetenschappen
 3. Joel Anderson (UU) uhd filosofie
 4. Jan Baars (UvH) hoogleraar interpretatieve gerontologie
 5. Christoph Baumgartner (UU) uhd ethiek
 6. Inez de Beaufort (ErasmusMC) hoogleraar gezondheidsethiek
 7. Karim Benammar, filosoof
 8. Roel Bentz van den Berg, schrijver
 9. Babs van den Bergh (UvA) hoofd academische zaken
 10. Maaike Bleeker (UU) hoogleraar Theaterwetenschap
 11. Sanne Bloemink, journalist en schrijver
 12. Theo Boer (TUK/PThU) bijzonder hoogleraar ethiek van de zorg
 13. Kees Boersma (VU) uhd disaster studies
 14. René ten Bos (RU) hoogleraar filosofie en organisatietheorie
 15. Lans Bovenberg (TiU) hoogleraar economie
 16. Jan Bransen (RU) hoogleraar filosofie van de gedragswetenschappen
 17. Rosemarie Buikema (UU) hoogleraar kunst, cultuur en diversiteit
 18. Marjo Buitelaar (RUG) uhd hedendaagse islam
 19. Michael Burke (UCR/UU) hoogleraar retorica
 20. Antoine Buyse (UU) hoogleraar mensenrechten
 21. Bert van den Brink (UU) hoogleraar politieke en sociale filosofie
 22. Rosemarie Buikema (UU) hoogleraar kunst, cultuur en diversiteit
 23. Robin Celikates (UvA) uhd politieke en sociale filosofie
 24. Rutger Claassen (UU) uhd politieke filosofie
 25. Paul Cobben (UvT) hoogleraar geschiedenis van de moderne filosofie
 26. Job Cohen, voorzitter UAF, stichting voor vluchteling-studenten
 27. Ben Crum (VU) hoogleraar politieke theorie
 28. Marc Davidson (UM) bijz. hoogleraar filosofie van duurzame ontwikkeling
 29. Lieven Decock (VU) hoogleraar logica en Filosofie van de cognitiewetenschappen
 30. Ad van Deemen (RU) hoogleraar beslistheorie
 31. Trudy Dehue (RUG) hoogleraar wetenschapsonderzoek
 32. Hans van Delden (UMC Utrecht) hoogleraar medische ethiek
 33. Jolle Demmers (UU) uhd conflict studies
 34. Govert Derix, filosoof/schrijver/adviseur
 35. Belle Derks (UU) hoogleraar sociale en organisatiepsychologie
 36. Adriaan van Dis, schrijver
 37. Joep Dohmen (UvH, HVO) em. hoogleraar wijsgerige en praktische ethiek; lector Bildung
 38. Wybo Dondorp (UM) uhd biomedische ethiek
 39. Jeroen Doomernik (UvA) ud migratiestudies
 40. Maarten Doorman, schrijver en filosoof
 41. Willem B. Drees (TiU) hoogleraar filosofie
 42. Jan Drost, schrijver/filosoof
 43. Wim Dubbink (TiU) hoogleraar ethiek van bedrijf en organisatie
 44. Joachim Duyndam (UvH) hoogleraar humanisme en filosofie
 45. Jan Willem Duyvendak (UvA), hoogleraar sociologie
 46. Marcus Düwell (UU) hoogleraar filosofie
 47. Fokko Jan Dijksterhuis (UT/VU) bijz. hoogleraar kennisgeschiedenis
 48. Anne Dijkstra (UT), ud science communication
 49. Han Entzinger (EUR) hoogleraar migratie- en integratiestudies
 50. Suzanne Ermers uitgeefdirecteur VBK Uitgevers
 51. Erno Eskens, directeur ISVW
 52. Maxim Februari, ethicus/schrijver
 53. Martha Frederiks (UU) hoogleraar studie van het wereldchristendom
 54. Oene van Geel, violist/componist
 55. Rob van Gerwen (UU) ud filosofie
 56. Halleh Ghorashi  (VU) hoogleraar diversiteit en integratie
 57. Marlies Glasius (UvA) hoogleraar internationale betrekkingen
 58. Marieke de Goede (UvA), hoogleraar politicologie, lid Commissie Vrede&Veiligheid van de AIV
 59. Saskia van Goelst Meijer (UvH) UD geestelijke begeleiding
 60. Wouter Goris (VU) hoogleraar antieke, patristische en middeleeuwse Filosofie
 61. Beatrice de Graaf (UU) hoogleraar geschiedenis van internationale betrekkingen
 62. Gjalt de Graaf (VU), hoogleraar integriteit
 63. Bart Gremmen (WUR) hoogleraar ethiek in levenswetenschappen
 64. Maria Grever (EUR) hoogleraar geschiedenis
 65. Bas Haring (UL) bijz. hoogleraar publiek begrip van wetenschap en filosoof
 66. Michel ter Hark (VU) hoogleraar taalfilosofie
 67. Anja van Heelsum (UvA) ud politicologie
 68. Martin van Hees (VU) hoogleraar ethiek
 69. Anton Hemerijck (VU), hoogleraar institutionele beleidsanalyse
 70. Joke Hermsen, filosoof en schrijver
 71. Leon Heuts, hoofdredacteur Filosofie Magazine
 72. Odile Heynders (TiU) hoogleraar vergelijkende literatuurwetenschap
 73. Myrthe Hilkens, journalist
 74. Frank Hindriks (RUG) hoogleraar ethiek, sociale en politieke filosofie
 75. Ernst Hirsch Ballin (TiU/UvA), hoogleraar constitutioneel recht
 76. Cris van der Hoek (HvA) docent filosofie
 77. Rainer Hofmann, Artistic Director SPRING Performing Arts Festival Utrecht
 78. Marijke Hoogenboom, lector Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten
 79. Klasien Horstman(UM) hoogleraar filosofie van de publieke gezondheidszorg
 80. Marc-Marie Huijbregts, acteur
 81. Marli Huijer (EUR/HHs) bijz. hoogleraar filosofie en lector filosofie
 82. Ivana Ivkovic, promovenda filosofie
 83. Guus Janssen componist
 84. Oek de Jong, schrijver
 85. Arjan Kappers, musicus
 86. Laura Karreman (UGent) promovenda theaterwetenschappen
 87. Machiel Karskens (RU) em. hoogleraar sociale filosofie
 88. Laurens ten Kate (UvH), bijz. hoogleraar filosofie en religiewetenschap
 89. Bert Keizer, arts/schrijver
 90. Jos Kessels, organisatiefilosoof
 91. Pauline Kleingeld (RUG) hoogleraar ethiek en haar geschiedenis
 92. Jeroen de Kloet (UvA) hoogleraar globalisering
 93. Frans-Willem Korsten (EUR/UL) hoogleraar literatuur en samenleving
 94. Michiel Korthals (WUR) em. hoogleraar filosofie
 95. Gregg Lambert (Syracuse University, New York), hoogleraar Humanities
 96. Christian Lange (UU) hoogleraar Islamologie en Arabistiek
 97. Gerty Lensvelt-Mulders (UvH) rector magnificus
 98. Koen Leurs (UU) ud gender & postcolonial studies
 99. Hans Lindahl (TiU) hoogleraar rechtsfilosofie
 100. Jannah Loontjens, schrijver / filosoof
 101. Marc Loth (TiU) hoogleraar privaatrecht
 102. Geert Lovink (HvA), lector netwerkcultuur
 103. Alexander Maas (UvH) hoogleraar humanisering en verandering van zorg
 104. Frank Meester filosoof/publicist
 105. Anthonie Meijers (TUE), hoogleraar filosofie
 106. Susana Menendez, bestuurder Haagse Hogeschool
 107. Thomas Mertens (RU) hoogleraar rechtsfilosofie
 108. Ruud Meij (UvH) filosoof, adviseur publieke integriteit
 109. Birgit Meyer (UU) hoogleraar religiewetenschap
 110. Antoine Mooij (UU) em. hoogleraar forensische psychiatrie
 111. Jos de Mul (EUR) hoogleraar wijsgerige antropologie
 112. Eggo Müller (UU) hoogleraar media en communicatie
 113. Reinier Munk (VU) hoogleraar geschiedenis van de moderne wijsbegeerte
 114. Bert Musschenga (VU), em. hoogleraar filosofische ethiek
 115. Paul Nieuwenburg (UL) hoogleraar politieke theorieën
 116. Barbara Oomen (UU) hoogleraar sociologie van de mensenrechten
 117. Huub Oosterhuis, dichter en theoloog
 118. Jim van Os (Maastricht UMC) hoogleraar psychiatrie
 119. Martijn Padding, componist
 120. Polly Pallister-Wilkins (UvA) ud politieke wetenschap
 121. Connie Palmen, filosoof/schrijver
 122. Roland Pierik (UvA) uhd rechtsfilosofie
 123. Froukje Pitstra (UvH) ud historisch onderzoek en geschiedenis van ouder worden
 124. Jeannette Pols (AMC/UvA)  hoogleraar empirische ethiek
 125. Andrea Poma (Universiteit van Turijn) hoogleraar praktische filosofie
 126. Sandra Ponzanesi (UU) hoogleraar gender en postkoloniale studies
 127. Baukje Prins (HHs), lector burgerschap en diversiteit
 128. Henk de Regt (VU) bijz. hoogleraar wetenschapsfilosofie
 129. Eduard van Regteren Altena, cellist
 130. Mirjam van Reisen (UL/TiU),hoogleraar computing for society/internationale betrekkeingen
 131. Ann Rigney (UU) hoogleraar algemene literatuurwetenschap
 132. Ingrid Robeyns (UU) hoogleraar ethiek
 133. Sabine Roeser (TUD) hoogleraar ethiek
 134. Beate Roessler (UvA) hoogleraar ethiek
 135. Jan-Willem Romeijn (RUG) hoogleraar wetenschapsfilosofie
 136. Daan Roovers, filosoof
 137. Simone van Saarloos, filosoof/publicist
 138. Sawitri Saharso, (UvH/VU) hoogleraar burgerschap en morele diversiteit
 139. Eric Schliesser (UvA) hoogleraar politieke theorie
 140. Lydia Schouten, beeldend kunstenaar
 141. Maureen Sie (UL/EUR) bijz. hoogleraar filosofie
 142. Coen Simon, schrijver/ filosoof
 143. Marc Slors (RU) hoogleraar cognitiefilosofie
 144. Arend Soeteman (VU) em. hoogleraar encyclopedie van de rechtswetenschap en rechtsfilosofie
 145. Ed Spanjaard, dirigent en pianist
 146. Martin Stokhof (UvA) hoogleraar taalfilosofie
 147. Ernestine Stoop, harpiste
 148. Helen Stout (EUR), hoogleraar-directeur van het ESL Centre for Law, Art & Innovation
 149. Karien Stronks (AMC) hoogleraar sociale geneeskunde
 150. Fernando Suárez Müller (UvH) ud ethiek en duurzaamheid
 151. Caroline Suransky (UvH) ud globalisering – en dialoogstudies
 152. Tsjalling Swierstra (UM) hoogleraar filosofie
 153. Paul van Tongeren (RU) hoogleraar ethiek
 154. Willem Trommel (VU) hoogleraar beleid en bestuur
 155. Iris van der Tuin (UU) uhd Liberal Arts and Sciences
 156. Suzanne van de Vathorst (AMC ) bijz. hoogleraar medische ethiek
 157. Frank Veltman (UvA), em. hoogleraar logica
 158. Wouter Veraart (VU), hoogleraar encyclopedie van de rechtswetenschap en rechtsfilosofie
 159. Peter-Paul Verbeek (UT) hoogleraar filosofie
 160. Paul Verhaeghe (UGent) hoogleraar psychoanalyse en klinische psychologie
 161. Marian Verkerk (RUG), hoogleraar zorgethiek
 162. Hans Vermeulen (UvA) em. hoogleraar integratie en culturele diversiteit
 163. Heikelien Verrijn Stuart, rechtsfilosoof, lid Commissie Mensenrechten van de Adviesraad Internationale Vraagstukken
 164. Marcel Verweij (WUR) hoogleraar filosofie
 165. Barbara Vis (VU) hoogleraar politieke besluitvorming
 166. Frank van Vree (UvA) hoogleraar mediastudies
 167. Jack Vromen (EUR) hoogleraar filosofie
 168. Berteke Waaldijk (UU) hoogleraar taal- en cultuurstudies
 169. Wolfgang Wagner (VU) hoogleraar internationale veiligheid
 170. Guido Walraven (Hogeschool Inholland) lector dynamiek van de stad
 171. Gloria Wekker (UU) em. hoogleraar gender studies
 172. Ruud Welten (EUR) bijz. hoogleraar filosofie
 173. Wouter Werner (VU) hoogleraar volkenrecht
 174. Guido de Wert (UM) hoogleraar biomedische ethiek
 175. Pauline Westerman (RUG) hoogleraar rechtsfilosofie
 176. Guy Widdershoven (VUmc) hoogleraar medische filosofie en ethiek
 177. Dick Willems (AMC/UvA) hoogleraar medische ethiek
 178. Marcel Wissenburg (RU) hoogleraar politieke theorie
 179. Rafael Wittek (RUG) hoogleraar sociologie
 180. Sally Wyatt (UM) bijz. hoogleraar, digitale culturen in ontwikkeling
 181. Paul Ziche (UU) hoogleraar geschiedenis van de moderne filosofie
 182. Liesbet van Zoonen (EUR) hoogleraar populaire cultuur