Socrateswisselbeker

De Socrateswisselbeker wordt ieder jaar uitgereikt aan de auteur van het meest urgente, oorspronkelijke en prikkelende Nederlandstalige filosofieboek dat in het voorgaande jaar – in dit geval dus 2017 – verscheen. De uitreiking van de prijs zal dit jaar plaatsvinden op zaterdag 7 april tijdens de Nacht van de Filosofie in De Lindenberg in Nijmegen.

De jury bestaat uit Paul Cobben (emeritus-hoogleraar), Chantal Bax (KNAW), Mariska Jansen (publicist en journalist), Bastiaan Rijpkema (Universiteit Leiden) en Marnix Verplancke (journalist De Morgen en Knack).

 

Socrateswisselbeker 2018

20170421-3S2A8004-(c)tedVA.jpg

Kees Vuyk wint de Socrateswisselbeker 2018 met zijn boek Oude en Nieuwe ongelijkheid. 

De jury heeft gekozen voor het boek dat naar haar mening de meeste discussie zal opwekken en een belangwekkende bijdrage kan leveren aan de oplossing van een van de grote vraagstukken van deze tijd: wanneer participatie in de moderne samenleving vraagt om een opleidingsniveau waaraan niet iedereen kan voldoen, hoe kun je dan toch zorgen dat recht gedaan wordt aan de vrijheid en gelijkheid van allen?

Over het werk schrijven ze: "Vuyk gaat in op de nieuwe tweedeling in de samenleving, tussen degenen die zich wel voelen en baat hebben bij de globalisering en de Europese integratie en degenen die niet kunnen profiteren van deze grote internationale ontwikkelingen. Vuyks stelling is dat het oude recept van de sociaaldemocratie om de kloof met de onderklasse te dichten, verheffing door onderwijs, niet meer voldoet. De sociale mobiliteit die dit kan bewerkstelligen heeft inmiddels zijn grenzen bereikt. Daarmee zet hij een urgent probleem stevig op de agenda: hoe wordt voorkomen dat ongelijkheid in opleidingsniveau ook leidt tot ongelijkheid in deelname aan de samenleving?"


longlist Socrateswisselbeker 2018

Shortlist 2018

·      René ten Bos met Dwalen in het Antropoceen

·      Ignaas Devisch met Het empathisch teveel

·      Lieve Goorden met De sprong in de techniek

·      Ger Groot met De geest uit de fles

·      Kees Vuyk met Oude en nieuwe ongelijkheid

 

Longlist 2018

·      René ten Bos met Dwalen in het Antropoceen

·      Ignaas Devisch met Het empathisch teveel

·      Lieve Goorden met De sprong in de techniek

·      Ger Groot met De geest uit de fles

·      Arnon Grunberg met De eerste boze burger

·      Joke Hermsen met Melancholie van de onrust

·      Marli Huijer met Leve de publieksfilsofie!

·      Arjen Kleinherenbrink met Alles is een machine

·      Patrick Loobuyck en Samenleven met gezond verstand

·      Joost van der Net met Aan de Europese natie

·      Kris Pint met De wilde tuin van de verbeelding

·      Miriam Rasch met Zwemmen in de oceaan

·      Eva Rovers met Ik kom in opstand, dus wij zijn

·      Ton Vink met Een goede dood

·      André de Vries en Erno Eskens met Amor fati

·      Kees Vuyk met Oude en nieuwe ongelijkheid

·      Henk van der Waal met Mystiek voor goddelozen

·      Jan Warndorff met Geen idee

·      Sabine Wassenberg met Kinderlogica

·      Marcel Zuijderland met Gentest of geen test


 

Socrateswisselbeker 2017

Winnaar Socrateswisselbeker 2017 is Marjan Slob met Hersenbeest.

Shortlist

 • Ignaas Devisch – Rusteloosheid
 • Thijs Lijster – De grote vlucht inwaarts
 • Eva Meijer – Dierentalen
 • Henk Oosterling – Waar geen wil is, is een weg
 • Marjan Slob – Hersenbeest
 
bureaucratie_is_een_inktvis_9789089536310_2d_webversie.jpg

Socratesbeker 2016

Winnaar Socrateswisselbeker 2016 is René ten Bos met Bureaucratie is een inktvis.

Shortlist

 • Tinneke Beeckman – Macht en onmacht. Een verkenning van de hedendaagse aanslag op de Verlichting.
 • René ten Bos – Bureaucratie is een inktvis
 • Erno Eskens – Een beestachtige geschiedenis van de filosofie
 • Arnold Heumakers – De esthetische revolutie
 • Wouter Mensink – Kun je een betere wereld kopen?
 
Wouter Kusters Socratesbeker

Socrateswisselbeker 2015

Winnaar Socrateswisselbeker 2015 is Wouter Kusters met Filosofie van de Waanzin. 

Shortlist 2015

 • Hans Achterhuis en Nico Koning – De kunst van het vreedzaam vechten
 • René ten Bos – Water
 • Joke Hermsen – Kairos
 • Wouter Kusters – Filosofie van de Waanzin
 • Ann Meskens – The making of
 

De Socrateswisselbeker wordt ieder jaar uitgereikt aan de auteur van het meest urgente, oorspronkelijke en prikkelende Nederlandstalige filosofieboek.

Filosofieboeken die in het voorgaande jaar (jan - dec) zijn verschenen, komen in aanmerking . De Socrateswisselbeker wordt in de maand april, tijdens de Maand van de Filosofie, uitgereikt. U kunt kandidaten aandragen door een bericht te sturen naar het secretariaat.

Criteria

Het aangedragen boek is Nederlands, filosofisch van aard, verschenen in voorgaand kalenderjaar, niet geschreven door meer dan twee auteurs en het betreft geen bundel. De deadline voor het aanmelden van kandidaten voor de prijs is op 10 december.